Entries by Admin

Lịch sử ngành Sinh Trắc Vân Tay bắt đầu từ khi nào?

Lịch sử ngành Sinh Trắc Vân Tay chính thức được khai sáng từ năm 1823. Sau phát hiện của Joannes Evangelista Purkinji về các mô hình và hình dạng của ngón tay, nhiều nghiên cứu ra đời. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn sớm hiểu hơn về ngành này. Cho đến nay, Sinh Trắc […]