Entries by Henry Pham

Chủng vân tay Sharp Ulnar(SUL) làm gì công danh thành toại?

Chủng vân tay Sharp Ulnar(SUL) có vân dạng đứng rất lạ mắt. Những người nắm giữ dấu vân tay dạng này thường ngang bướng, cá tính. Họ sở hữu cái tôi lớn nên cần có cách giáo dục phù hợp. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn sớm tìm ra phương án hay để […]