Entries by JheuKehedld

Chuyên gia gợi ý cách tương tác với trẻ thuộc chủng vân tay Radial Loop(RL)

Chủng vân tay Radial Loop(RL) còn được biết đến là vân tay nước ngược, thuộc nhóm Loop. RL nằm trong số chủng vân tay hiếm nhất thế giới.  Chính vì chủng vân tay đặc biệt nên người sở hữu vân tay RL cũng có nhiều điều “khác người”. Cụ thể tính cách của Radial Loop […]